Vooral klachten over verkeer en zwerfvuil

In totaal iets meer dan 20 mensen waren vanavond aanwezig op de info-avond in het opvangcentrum voor asielzoekers in de Kapelstraat. Zoals aangekondigd wou het Rode Kruis na ruim een half jaar werking een evaluatie met de buurt opzetten. Eerst kregen de aanwezigen een film over het komen en gaan in het centrum te zien. Globaal blijken de problemen nogal mee te vallen. De buren vragen maatregelen om te voorkomen dat de kinderen spelend de straat oplopen, want ze vrezen voor ongelukken. Tegelijk vragen ze ook snelheidscontroles op de vrachtwagens. Eerder heeft de dorpsraad al gesuggereerd om het bord 'spelende kinderen' te plaatsen. De buurt vroeg ook wat er in de vakantie met de kinderen gaat gebeuren, er wordt nog gezocht naar oplossingen, mogelijk wordt het een combinatie van onderwijs voormiddag en speelplein na de middag. Er zijn wel klachten over het vele zwerfvuil, vooral blikjes van energydrinkjes slingeren massaal rond. Bij de politie blijken er ook geen klachten over problemen binnen te komen. Af en toe zijn er wat situaties waardoor onveiligheidsgevoelens de kop opsteken. Gevraagd naar de toekomst van het centrum eind dit jaar, moest de Rode Kruis-vertegenwoordigsterr het antwoord schuldig blijven. Er zijn nog altijd zeker 1.000 opvangplaatsen tekort en het is dus afwachten of het contract met De Bark verlengd wordt.5157