Vroeger en nu (26)

Vroeger en nu (26)

Het kasteel Meylandt heeft in de loop der jaren wel wat wijzigingen ondergaan. In de tijd dat Graaf de Theux er woonde - die in het prille België minister was in de eerste regeringen - kwam er veel belangrijk volk over de vloer. Nu is het de bakermat van kunst en creativiteit van de academie. (Geschied- en Heemkundige Kring Heusden/Gust Ischen)
6593