Vroeger en nu (30)

Vroeger en nu (30)

Heel wat herkenbare gebouwen nog in het winkelcentrum Cité, op de hoek van Koolmijnlaan en Kleuterweg. De linkerhoek was het huis en winkel van 'Den Appel', de andere hoek is de huidige stoffenwinkel. (Geschied- en Heemkundige Kring Heusden/Gust Ischen)
6611