VZOC heeft verdwenen pauwen meteen geplaatst

VZOC heeft verdwenen pauwen meteen geplaatst

Een maand geleden brachten we hier het verhaal van Karel Gaethofs die 3 pauwen kwijt was. Een buurtbewoner die het verhaal las, wist Karel te signaleren dat de pauwen in een garage in de buurt waren terechtgekomen. De eigenaar had ze niet terug buiten gejaagd maar het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum opgeroepen. Medewerkers hadden de pauwen gevangen en meegenomen. De eigenaar heeft dan verschillende keren contact opgenomen met het VZOC waar hij met een kluitje in het riet werd gestuurd. Toen voorzitter Rudi Oyen terugkeerde uit vakantie en met de zaak werd geconfronteerd, beloofde hij na de drukte van de opendeurdag het verder te bekijken.

Maar nu blijkt dat de pauwen - alle drie hennen uit een eigen kweekprogramma - meteen na hun vangst zijn weggeven voor adoptie. Bij het VZOC zegt Rudi Oyen dat pauweneigenaars zelden opdagen en dat de vogels daarom snel geplaatst worden als zich liefhebbers aandienen, al geeft hij toe dat in dit geval toch wel een fout gemaakt is. Ter compensatie verklaart hij zich bereid om - zodra ze beschikbaar zijn - andere pauwen aan Karel Gaethofs te bezorgen als die in een afgesloten kooi worden ondergebracht. Gaethofs van zijn kant is bereid dat compromis te aanvaarden maar is anderzijds bijzonder misnoegd en verontwaardigd over de manier waarop het VZOC deze zaak heeft aangepakt.35461