Weer dieven in Helzold-kantine

Weer dieven in Helzold-kantine

Inbrekers hebben gepoogd om een woning in de Pater Beckersstraat binnen te dringen. Ze zijn niet binnengeraakt, maar hebben wel een raam beschadigd. In één van de verenigingskantines aan de Helzoldlaan zijn ze - voor de zoveelste keer - wel binnen geraakt. Dat werd vanmorgen ontdekt. Het is nog niet duidelijk wat de dieven precies hebben meegenomen, maar doorgaans is de schade groter dan de buit.29252