Weinig lokale bevolking op 'A road to somewhere'

Weinig lokale bevolking op 'A road to somewhere'

Met 'a road to somewhere' werd vandaag in De Bark een creatief hoogtepunt bereikt na 10 dagen voorbereidend werk. De verschillende kunsten, muziek en zang vloeiden er in elkaar over, er klonken hoopvolle worden uit de mond van de directie van De Bark, van schepen Funda Oru en iedereen deed mee. Alleen liet de opkomst van de plaatselijke bevolking te wensen over. Een drempel voor een bootjes-voor-mensenrechten foto ligt gelukkig heel wat lager. (foto's Julien Maebe)28219