Wellicht toch zomerscholen eind augustus

Wellicht toch zomerscholen eind augustus

De raad keurde ook een reeks tijdelijke belastingsvoordelen aan handelaars, horeca-ondernemers en bedrijven goed die hen moeten helpen de coronacrisis te overbruggen. Alle raadsleden schaarden zich daar unaniem achter. Verderop werden ook de tijdelijke aanpassing van de toelages aan handelskernen en het reglement van de geschenk- en horecabon goedgekeurd. De gemeenteraad schaarde zich zoals ieder jaar achter de toelagen aan de sociale economie: € 35.000 voor Bewel, € 37.000 voor PWA Heusden-Zolder, € 26.000 voor Reset vzw en € 12.000 voor Ferm Kinderopvang.

Toch zomerscholen

De N-VA had ook nog een punt toegevoegd in verband met de organisatie van zomerscholen. Volgens Hans Zegers heeft Vlaanderen de middelen voorzien en is het echt cruciaal voor leerlingen die achterstand hebben opgelopen in de coronaperiode. De N-VA vindt dat het schepencollege het initiatief moet nemen naar de scholen. Schepen van onderwijs Marleen Hoydonckx had in eerste instantie gesprekken met verschillende schoolbesturen, die niet meteen happig waren omdat de tijd kort was en de leerkrachten al hun uiterste best deden . Ook hebben de scholen werkboeken en -pakketten op maat van de kinderen gemaakt voor de grote vakantie. Even later zou Annette Palmers (CD&V) er nog aan toevoegen dat de scholen verder staan dan de minister denkt. Kinderen krijgen zoals steeds de kans om in de vakantie vragen te stellen aan hun eigen leerkracht.

De gemeente is dan zelf op zoek gegaan naar een oplossing en vond een partner in het Rode Kruis. Er waren al eerder plannen, vertelde schepen Funda Oru. Zo zijn twee taalkampen gepland samen met Het Berenhuis en Kind en Taal. Er zijn ook koffers beschikbaar om in de wijken op een speelse manier Nederlands bij te brengen. Er wordt gewerkt aan een vorm van zomerklassen voor Nederlands en rekenen, als locaties zullen het Rode Kruisgebouw en het Sint-Franciscuscollege kunnen gebruikt worden. In de loop van de volgende weken zou er duidelijkheid komen en eind augustus zouden de zomerscholen plaatsvinden. De digitale gemeenteraad duurde uiteindelijk meer dan twee uur. 57258