Werken Everselkiezel komen in slotfase

Werken Everselkiezel komen in slotfase

De aanleg van het fietspad aan de Everselkiezel schiet goed op. De werkzaamheden hebben door de coronamaatregelen slechts een 10-tal dagen vertraging opgelopen. Ondertussen liggen de grachten in buizen en vanaf de fietsersoversteekplaats tot aan de bosrand zijn boordstenen geplaatst.  De steenslagfundering is in orde zodat de rode klinkerbestrating van het fietspad kan gelegd worden. Trouwens, ook het deel tussen de bosrand tot aan de rotonde op de Beringersteenweg krijgt een fietspad met klinkers. Uit politiecontroles blijkt wel dat heel wat automobilisten zich niet storen aan het eenrichtingsverkeer.55111