Werkloosheid blijft afnemen

Werkloosheid blijft afnemen

Einde maart telde Heusden-Zolder 1053 werklozen, dat zijn er 152 of 12,6 % minder dan een jaar geleden. Het gaat om 549 mannen en 504 vrouwen. De mannelijke werkloosheid verminderde met 16,4 %, de vrouwelijke met 8,0 %. Heusden-Zolder deed het ook in maart weer beter dan de rest van Vlaanderen (-3,5 %) en Limburg (-8,4%). In de meeste categorieën zijn er minder werklozen dan een jaar geleden, hoewel de langdurig werklozen - dat wil zeggen langer dan 2 jaar zonder job - met 7,0 % zijn toegenomen en dat is merkelijk slechter dan Limburg en Vlaanderen.24814