Werkloosheid blijft dalen

Werkloosheid blijft dalen

Op 31 maart telde Heusden-Zolder 928 werklozen, 66 of 6,6 % minder dan op hetzelfde tijdstip vorig jaar. In vergelijking met vorige maand zijn er 45 werklozen minder, een afname met 5,8 %. Nog 6,3 % van onze beroepsbevolking zit zonder werk, in Limburg én Vlaanderen bedraagt dat 6,0 %. Eind februari had de VDAB voor Heusden-Zolder 158 openstaande vacatures, waarvan 126 voor vaste jobs.45348