Werkloosheid stijgt sterk vergeleken met 2019

Werkloosheid stijgt sterk vergeleken met 2019

1016 mensen zaten eind mei zonder werk in Heusden-Zolder. Dat zijn er liefst 150 of 17,3 % meer dan op hetzelfde moment vorig jaar, wat uiteraard niet hoeft te verbazen door de coronacrisis.  Op maandbasis zijn er evenwel 28 werklozen minder. Op dit ogenblik zit 6,9 % van de beroepsbevolking zonder job, in Limburg bedraagt dat 6,5 %, in Vlaanderen 6,4 %. De werkloosheid is vooral toegenomen bij de 25- tot 39-jarigen en bij de midden- en hooggeschoolden. 55068