Werkloosheid stijgt (voorlopig) licht

Werkloosheid stijgt (voorlopig) licht

Einde maart zaten in Heusden-Zolder 944 mensen zonder werk, dat zijn er 16 of 1,7 % meer dan een jaar geleden. Op maandbasis is er een lichte stijging met 9 werklozen. 6,3 % van onze beroepsbevolking  is nu werkloos, in Limburg is dat 6,2 % en in Vlaanderen 6,0 %. Er is dus een algemene stijging, en de coronacrisis zal daar wel niet vreemd aan zijn. Het valt dan ook op dat de categorie werklozen die minder dan een jaar zonder job zitten met 8 % stijgt. En de klappen vallen - tot nu toe - ook vooral bij de midden- en hooggeschoolden. Maar ook mensen van allochtone afkomst en zeker die met een gebrekkige kennis van het Nederlands zijn meer in de werkloosheid beland.53348