Werkloosheidsgroei valt hier nog mee

Heusden-Zolder telde eind juni 1060 werklozen. Dat zijn er 5 meer dan een maand eerder, op jaarbasis gaat het om een stijging met 49 of amper 1 %. Heusden-Zolder had de voorbije jaren natuurlijk al een hoog aantal werklozen, maar toch valt de groei hier in vergelijking met de rest van Limburg erg mee. Limburg telt 30.155 werklozen of 11,5 % meer dan een jaar geleden, veruit de grootste stijging van heel Limburg. Bij ons zitten ongeveer evenveel vrouwen als mannen zonder werk, maar op provinciaal niveau steeg vooral de mannenwerkloosheid, dat komt doordat vooral de industrie klappen krijgt.13494