Wet aanpassing mijnwerkerspensioen gepubliceerd

Wet aanpassing mijnwerkerspensioen gepubliceerd

De wet die de berekening van de pensioenen van de ondergrondse mijnwerkers aanpast, is vandaag in het Belgisch Staatsblad verschenen. De jongste tijd was er onrust gerezen bij de mijnwerkers over het feit dat de publicatie uitbleef en er was zelfs al gedreigd met nieuwe acties. Daarop is een delegatie van het bestuur van de KS-Vriendenkring naar Brussel getrokken om de politici aan te porren. Nu het KB is verschenen , kan aan de uitvoer begonnen worden. Het gaat om een aanpassing voor de voorbije tien jaar. De Rijksdienst voor Pensioenen heeft al eerder laten weten dat het om een zeer ingewikkelde berekening en een dure operatie zal gaan. 

56211