Wie draagter tallonnekes?

Wie draagter tallonnekes?

Vreuger droege jong vroolie gjêre tallonschoen of tallonnekes, tegenwoordig motte ze doa zelfs nemie jonk veur zèn. Elegante schoenen op hakken zijn niet alleen in de herinnering van Eric Lefèbvre nog populair.42863