Woensdag debat rond vraagstukken in Zolder-Centrum

Woensdag debat rond vraagstukken in Zolder-Centrum

De politieke koorts begint meer en meer toe te nemen. Dat zal ook volgende woensdag 19 september duidelijk worden, want dan organiseert Dorpsraad Zolder een debat in de balzaal van Muze. De meeste lijsttrekkers van de partijen hebben toegezegd dat ze hun licht zullen laten schijnen op een aantal vraagstukken in Zolder-Centrum zoals de handel en diensten, sport en cultuur, het gebruik van openbare gebouwen en ruimte, enz. Die worden aan de hand van stellingen door de dorpsraad naar voor gebracht. De deuren gaan open om 18u30, het debat start om 19 uur. De deelname in de kosten bedraagt € 2.43088