Wordt het een N-VA-SP.a-NHZ coalitie?

De kans leek zondagnacht groot dat er uiteindelijk een N-VA-NHZ-SP;a-coalitie tot stand zal komen. De SP.a was op dat ogenblik naar Hasselt vertrokken om op het provinciaal hoofdkwartier groen licht te krijgen voor de toetreding.. De coalitie zou in ieder geval over een comfortabele meerderderheid van 21 zetels beschikken. Twistpunt was binnen de N-VA blijkbaar ook nog de burgemeestersjerp die zowel door Bruno Buysse als Mario Borremans wordt opgeëist11614