Zwaluwnesten bedreigd bij Dossche

Vogelbescherming Vlaanderen vraagt om de afbraak van de Dosschetorens stop te zetten tot in het najaar. Tegen de Dosschegebouwen zijn tientallen nesten van de huiszwaluw aangetroffen. Dat is een beschermde vogelsoort die de jongste jaren alsmaar zeldzamer wordt in ons land. De zwaluwen broeden tot eind september, begin oktober. Vogelbescherming vraagt - desnoods via de natuurinspectie - om de afbraak tot dan stil te leggen. Ook de nesten van de zwaluwen zijn beschermd, maar woordvoerder Jan Rodts beseft dat dat geen reden kan zijn om de torens te laten staan.¨Precies omwille van de bescherming van de huiszwaluw worden kunstmatige nesten gesubsidieerd door de overheid.5083