Zwembad Terlaemen mikt op 1 augustus

Zwembad Terlaemen mikt op 1 augustus

Voor de zwemliefhebbers is het ondanks het mooie weer en ondanks de versoepeling van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad nog even wachten voor ze weer kunnen zwemmen in het openlucht zwembad Terlaemen. De vzw mikt op dit moment op een heropening op 1 augustus. Op dit ogenblik wordt nog heel hard gewerkt aan de vernieuwing van het zwembad. Er is vandaag een beschermende laag aangebracht die tegen schimmels moet beschermen en in de komende uren komt een gespecialiseerde firma er een liner inleggen. Daarna vergt het nog 3 tot 4 weken werk voor alles klaar is. Naast de technische werkzaamheden moet de vloer rond het bad immers heraangelegd worden, de glijbaan moet onderaan weer gemonteer, ... 

Coronavertraging

Alles heeft uiteraard door de coronacrisis vertraging opgelopen, daardoor zijn ook nog 4 bestelde pompen en afvoerleidingen niet geleverd. Bovendien moeten de hygiënevoorschriften grondig bekeken worden, de vrijwilligers krijgen wellicht in augustus versterking vanuit het gemeentebestuur. Ook moet uitgeklaard worden of de verkoopsstand nu als horecazaak dan wel als winkel wordt bekeken. Is het een horecazaak, dan moet aan tafel bediend worden, is het een winkel, dan moeten de tafeltjes weg. Automaten zouden dan een oplossing kunnen bieden. Andere vraag is of met reservaties moet gewerkt worden. De medewerkers van de vzw gaan er hoe dan ook vanuit dat ze deze zomer met verlies zullen werken.56262