1 procent bracht vuilniszak naar recyclagepark

1 procent bracht vuilniszak naar recyclagepark

Tussen 1 juni en 31 juli - dus over de helft van het proefproject - hebben de inwoners van Heusden-Zolder 10 ton huisvuil naar het recyclagepark gebracht. Daarmee maakt ongeveer 1 % van de inwoners gebruik van de mogelijkheid om tussen de ophalingen door hun huisvuilzak naar het recyclagepark te brengen. De gemeente had aan Limburg.net gevraagd om de maatregel omdat in warme periodes appartementsbewoners hun huisvuil moeilijk 2 weken kunnen stockeren en anderen misschien net voor de ophaling op vakantie vertrekken.

In juni werd 387 keer huisvuil naar het park gebracht, 5.845 kg in het totaal. In juli was dat 570 keer of 9.845 kg. Naast het feit dat slechts 1 procent van de inwoners er gebruik van maakt, blijkt het om gemiddeld 17 kg te gaan, ook dat is een indicatie dat het slechts gebruikt wordt als noodoplossing. Zelfs op de dag van de ophaling brengen mensen zakken naar het containerpark. Ter vergelijking: er wordt in Heusden-Zolder gemiddeld 8kg huisvuil per inwoner per maand meegegeven met de huis-aan-huis ophaling.

Het zijn dus om het zacht uit te drukken geen overweldigende cijfers. Toch wil Limburg.net nog geen conclusies trekken. Pas als de volledige periode van 4 maanden voorbij is wordt een balans opgemaakt, met een grondige studie van alle cijfers, kostprijs en ook de mening van het gemeentebestuur.35103