100 aanwezigen op volksvergadering

100 aanwezigen op volksvergadering

Zowat 100 belangstellenden zijn dinsdagavond opgedaagd voor de volksvergadering in Zolder-Centrum. Ze maakten er kennis met de mogelijke plannen voor de herinrichting van het Centrum. Eén van de cruciale vragen daarbij is of er al dan niet eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat moet komen en of daar nog plaats is voor de bussen van De Lijn. UPDATE Tijdens de - soms rumoerige - vergadering hebben de aanwezigen niet alleen kennisgemaakt met de plannen maar ook over een aantal onderdelen gestemd. Het huidige traject van de bussen van De Lijn (door de Dorpsstraat) werd door een grote meerderheid weggestemd. Maar ook was een meerderheid tegen het nieuwe trajectvoorstel omdat ze daarin een verplaatsing van het probleem zien met knelpunten in de Pironlaan en de Kuiperstraat. Wel is er een meerderheid voor een omleiding van de bussen over de Ringlaan.

Bij de stemming over de invoering van eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat was er een ex-aequo: 32 voor en 32 tegen, de rest onthield zich. "Wij vinden dat eerst het totaalplaatje moet bekeken worden: waarheen met de handel in Zolder-Centrum, hoe moet de verkeersafwikkeling gebeuren en wat wordt de bestemming van open ruimte waar vroeger het gemeentehuis stond. Pas dan kan gekeken worden hoe De Lijn daarin past. We vragen ook een grondige studie naar wie de bussen gebruikt en op welke plaats opstapt," zegt voorzitter Rieja Put van de dorpsraad. Normaal zou het schepencollege tegen einde mei de knoop doorhakken en zou ook De Lijn spoedig duidelijkheid willen.
2574