100 bezwaarschriften tegen Remoplannen

Er zijn al meer dan 100 bezwaarschriften verzameld tegen de plannen die Group Machiels heeft met het Remo-stort. Machiels wil de stortplaats opnieuw opgraven, een deel van het afval recycleren maar ook een groot deel verbranden tot groene energie of opnieuw storten. Op zich hebben de meeste buurtbewoners geen probleem met de 'Closing the Circle'-principes, maar ze vinden dat Group Machiels zich niet aan de beloften houdt. Zo zou er nog wel afval gestort worden als het project zou starten en is er volgens hen geen duidelijkheid meer over de einddatum, waar oorspronkelijk 20 jaar was gezegd. De buurtbewoners vinden dat ze te weinig gezondheidsgaranties krijgen, dat er nog maar weinig gesproken wordt over de opvang van het opgeslagen asbest en op sommige plaatsen zou de buffer minder dan 10 meter bedragen. Vele buurtbewoners maken zich dus zorgen over de gezondheid en leefbaarheid van hun buurt. Daarom dat ze bezwaarschriften indienen, en die worden verzameld door de Bezorgde Buurtbewoners, de vzw Het Gaat om U en de Limburgse Milieukoepel. Ze hebben daarvoor trouwens nog tot 14 augustus de tijd.
16637