103 kg afval per inwoner opgehaald

103 kg afval per inwoner opgehaald

Vorig jaar hebben de vuilniswagens in Heusden-Zolder 3,2 miljoen kg opgehaald in de vuilniszakken en als grofvuil, dat is 103 kg per inwoner. Tel daarbij het restafval en het grofvuil op het recyclagepark en het afval van de gemeente, dan halen we 150 kg per inwoner en dat is exact het gemiddelde van Noord-West-Limburg. De cijfers staan in het jaarverslag van de intercommunale Limburg.net. Er werd bij ons 6 miljoen kg groenafval ingezameld op het recyclagepark en via de tweewekelijkse ophaling, 195 kg per inwoner of 44 minder dan het regiogemiddelde. Meestal wordt dat afval vewerkt bij Eurocompost. De maandelijkse papier- en kartonophaling leverde 58,45 kg per inwoner op. In de glascontainers in de wijken kwam 19 kg per inwoner terecht. Met 13,20 kg kunststoffen, 1,29 kg drankverpakkingen en 2,24 kg oude metalen zitten we op het gemiddelde. In het recyclagepark werd 2,02 kg klein gevaarlijk afval per inwoner genoteerd, een halve kilo minder dan in de regio, hopenlijk komt dat cijfer van een bewust gebruik.816