1035 inwoners zijn werkloos

1035 inwoners zijn werkloos

1035 inwoners van Heusden-Zolder zaten eind augustus zonder werk, dat is 6,9 % van de beroepsbevolking. In Limburg is dat 6,5 % en in Vlaanderen 6,3 %. Op jaarbasis tellen we 22 of 2,1 % werklozen minder, maar in vergelijking met juli zijn het er 42 meer. Maar die trend doet zich overal voor en heeft onder meer te maken met schoolverlaters. Met 535 werkloze mannen en 500 vrouwen houden beiden zich in behoorlijk evenwicht. De laaggeschoolden zijn met 465 de grootste groep en de meeste werklozen (632) zijn minder dan een jaar werkloos.
47945