12 verwaarloosde schapen in beslag genomen

12 verwaarloosde schapen in beslag genomen

In het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum verblijven 9 schapen en 3 lammeren die eergisteren in beslag genomen zijn in Lommel. De dieren waren door de Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn aangetroffen bij een 'veehandelaar', ze waren graatmager, hadden lange hoeven, een verwaarloosde vacht, ze hadden schurft en waren kreupel, ... één dier was zelfs al overleden. Volgens het VZOC was de eigenaar niet aan ziijn proefstuk toe wat dierenverwaarlozing betreft. 77300