1453 handtekeningen voor leefbaar Zolder-Centrum

1453 handtekeningen voor leefbaar Zolder-Centrum

Voor het begin van de gemeenteraad vanavond werden burgemeester, schepenen en raadsleden aangesproken door een delegatie van de dorpsraad en verenigingen van Zolder-Centrum. Schepen Lode Schops nam een petitie in ontvangst met 1453 handtekeningen. Daarin vragen ze aandacht voor een reeks prioriteiten en ze drukken vooral hun bekommernis uit over de 'leegloop' en leefbaarheid van Zolder-Centrum. Ze vragen ruimte voor een leefbaar dorp, voor handel en diensten, voor mobiliteit en trage wegen, voor jeugd en recreatie, voor een nieuwe invulling van openbare gebouwen, voor sport in de bevolkingskern.39182