150 jaar geschiedenis in woord en beeld

150 jaar geschiedenis in woord en beeld

Wie langsloopt op de viering van 150 jaar De Ware Vrienden moet zeker ook eens in de Harmoniezaal zelf gaan kijken. Gust Put heeft daar een tentoonstelling samengesteld die een overzicht geeft van de rijke geschiedenis van de harmonie. De expo bevat oude instrumenten, vaandels, handgeschreven brieven van de baronnen van Vogelsanck, foto's, filmpjes, krantenartikels, enz. 72999