2 bestuurders dronken overdag

2 bestuurders dronken overdag

In het kader van 'rijden = blazen' legde de interventiedienst van de politie tijdens weekdagen 76 bestuurders een ademtest op. 2 bliezen positief. Voorts zijn 32 verkeersinbreuken vastgesteld wegens het niet dragen van de gordel of niet gebruiken van een kinderzitje (10), gsm'en aan het stuur (2), fout parkeren (11), onreglementaire kentekenplaat (2), lading (1), geen keuringsbewijs (2), inhalen (1), rijden met een buitenlandse kentekenplaat (1) en achterstallige verkeersbelasting (1).17580