20 jaar sporters met hart- of vaatziekte

20 jaar sporters met hart- of vaatziekte

Schepen van sport Robin Stroobants bracht vandaag een bezoek aan de sporters 'Hart- en Vaatziekten'. Zij zijn immers al 20 jaar actief. De groep ging destijds van start onder impuls van voorzitter Bèr, nog door iedereen gekend als uitbater van sporthal Olympia. Hij wilde iets doen voor mensen die getroffen zijn of waren door een hart- of vaatziekte en voor wie het ook belangrijk is om weer te bewegen. Sindsdien komen ze iedere dinsdag van 17 tot 18 uur samen om te sporten, deelnemen mag alleen met een attest van de dokter. Er is zelfs nog een kranige 90-plusser bij. En naast het sporten wordt er ook heel wat plezier gemaakt.16251