25 jaar cel voor Jos Schoups

De assisenjury heeft woensdagavond na amper een beraadslaging Jos Schoups veroordeeld tot 25 jaar cel. De openbare aanklager had maar 23 jaar gevorderd. Bij de bepaling van de strafmaat werd enerzijds rekening gehouden met zijn blanco strafregister en het feit dat hij een goede vader was voor zijn kinderen, maar anderzijds ook met de gruwel van de feiten en het onnoemelijke leed dat hij het slachtoffer en haar nabestaanden aandeed.1082