4 aspiranten deden stage in het verkeer

4 aspiranten deden stage in het verkeer

De afgelopen weken hebben 4 aspiranteninspecteurs bij de verkeersdienst van de politie stage gedaan. Om de leerstof van de politieschool (PLOT) maximaal aan de praktijk te toetsen, werden ze ingezet bij verkeersacties zoals de Slim-controle, de multiculturele markt, schooltoezicht, snelheidscontroles, toezicht op gevaarlijke punten en anonieme controles. Onder toezicht van hun mentoren registreerden de politie-inspecteurs in spe 84 overtredingen, daarbij ging het vooral om het niet dragen van de gordel of het gebruik van een kinderzitje, niet knipperen aan een rotonde of fout parkeren. Ze konden ook procedures toepassen zoals takelen van voertuigen, vaststellen van verkeersongevallen en speekseltesten.14371