40 van de 46 overtreders in verkeersklas

40 van de 46 overtreders in verkeersklas

De politie organiseerde 2 verkeersvormingsklassen, één voor -16- en één voor +16-jarigen. De leerlingen waren eerder in overtreding tijdens grootscheepse fietsencontroles in de collegeomgevingen in Berkenbos en Heusden. De meesten reden zonder verlichting of niet op de juiste plaats op de rijbaan. Van de 46 overtreders waren 40 aanwezig in de verkeersles. Het parket zal nu beslissen of de 6 afwezigen strafrechtelijk vervolgd worden.21212