5 bijkomende punten op gemeenteraad

5 bijkomende punten op gemeenteraad

Terwijl er oorspronkelijk maar 8 punten stonden op de openbare agenda van de gemeenteraad vanavond, zijn dat er ondertussen al 13 geworden. Bruno Buyse (onafh) heeft drie bijkomende punten ingediend onder meer over de verslaggeving door vertegenwoordigers van de gemeente in samenwerkingsverbanden en de verslagen van de gemeenteraad, Kristof Was (CD&V) bracht een punt aan over het afvalbeleid en de N-VA-ers Robin Stroobants, Ria Feyen en Simonne Janssens-Vanoppen hebben een punt toegevoegd over de retributie bij huwelijksvoltrekkingen.31775