504 meldingen van klachten of defecten

504 meldingen van klachten of defecten

De gemeente kreeg vorig jaar 504 'meldingskaarten' binnen, ruim een vijfde meer dan in 2012. Veruit het grootste aantal (436) komt digitaal binnen, via de website, e-mail, m-site of Meldpunt Vlaanderen. Enkele tientallen maken gebruik van de gemeente-gids-agenda, Lees Heusden-Zolder of het meldingsformulier. Opvallend is ook dat de helft van alle klachten komt uit de centra van Heusden en Zolder. Met bijna 11 % van het totaal staan meldingen van sluikstortingen en zwerfvuil op kop gevolgd door riolering, straatverlichting, groenonderhoud en het wegdek. Ruim 64 % van de klachten wordt behandeld door de technische diensten, 18 % door de politie en 10 % door niet-gemeentelijke diensten.15478