60 adviezen tegen inbraak

60 adviezen tegen inbraak

Het afgelopen jaar heeft de technopreventief adviseur 60 adviezen gegeven op het vlak van inbraakpreventie. Die adviezen kan iedereen vragen, ze zijn gratis en vrijblijvend. De adviseur brengt dan meestal een bezoek van een tweetal uren en duidt de risicovolle punten in een woning aan en stelt oplossingen voor. Daarbij wordt gekeken naar het organisatorische vlak, het bouwfysische aspect en het elektronische luik. Achteraf krijgen de bewoners dan een verslag. Je kunt dat dus op eigen initiatief vragen, maar slachtoffers van inbraken krijgen automatisch het voorstel voor zo'n bezoek. Ook planadvies is mogelijk voor een toekomstige woning. In 2007 ging het om 60 adviezen, de voorbije jaren om 77 en 82 en nu zitten we weer ongeveer aan 60. De adviseur kan ook gevraagd worden voor voordrachten aan verenigingen en je kunt bij haar terecht voor info over de fiscale aftrek van beveiligingsinvesteringen.6859