707 kandidaten voor een sociale woning

707 kandidaten voor een sociale woning

In twee jaar tijd - van eind 2012 tot end 2014 - is het aantal kandidaat-huurders van een sociale woning bij de Kantonnale Bouwmaatschappij gestegen van 2970 naar 3444, daarvan kwamen er respectievelijk 612 en 707 uit Heusden-Zolder. Ben Vandenbergh (Open VLD), die namens Heusden-Zolder bestuurder is bij de KBM, vraagt zich af of het wel haalbaar is om die allemaal van een woning te voorzien. Niet alleen zou het bestaande aanbod met enkele honderden verhoogd moeten worden - wat veel kost - daarnaast moeten er ook meer middelen zijn voor het onderhoud, na enige tijd zijn immers grotere renovatiewerken nodig. Bovendien ontvangt de KBM in vergelijking met de private markt een veel lagere huurprijs, namelijk de wettelijk vastgelegde. Toch staan voor de volgende jaren 7 projecten gepland die zowat 85 woningen zouden opleveren: Rodenbachlaan: 15-tal seniorenflats, Koerselsebaan/Geenrijt: 8 appartementen, De Schans: 8 studio's, Bieststraat: 4 appartementen, Everselkiezel: 6 appartementen, Toekomststraat: 29 appartementen en Sint-Jansblok: 15-tal woningen. "Er staan al eens sociale woningen leeg, maar dat komt dan omdat die 'in wacht staan ' om te renoveren, de KBM renoveert sociale woningen in blok om efficiëntie- en kostenbesparingsredenen. Tegelijk zoekt de KBM voortdurend gronden of woningen om nieuwe sociale verhuur te realiseren. Wie een woning of grond te koop heeft kan zeker eens te rade gaan bij de sociale bouwmaatschappij," aldus Ben Vandenbergh.22818