75 inwoners denken mee over verkeer in Bloemenwijk

75 inwoners denken mee over verkeer in Bloemenwijk

75 inwoners van de 'Bloemenwijk' in Bolderberg hebben zich ingeschreven voor  het participatietraject rond de verkeerssituatie daar. Ze zijn ook allemaal uitgenodigd voor de twee sessies. "Al jaren waren er klachten over sluipverkeer door de wijk, en daarom zijn we in een werkgroep met interne en externe deskundigen op zoek gegaan naar een mogelijke oplossing. Daaruit is dan vorige zomer de proefopstelling op het kruispunt Heidestraat-Irislaan voortgevloeid. Maar dat heeft tot een hetze tussen voor- en tegenstanders in de sociale media geleid," geeft mobiliteitsdeskundige Yuri Alders als achtergrondinfo mee. Daarop heeft de gemeente gekozen voor een parcipatieproject, waarbij de inwoners zelf gaan beslissen. En dat onder leiding van LaMa, wat staat voor Laboratoria Mobiele Alternatieven. Die hebben in andere gemeenten ook al trajecten opgezet rond verkeerssituaties en inrichting van pleinen.

Legoblokjes

Volgende donderdag komen de 75 inwoners (op een totaal van een 400-tal huizen) een eerste keer samen. Dat wordt een besloten vergadering onder leiding van medewerkers van LaMa, ook zonder politici. Het is de bedoeling dat ze daar een aantal scenario's aanbrengen. Op 11 februari volgt de tweede bijeenkomst en dan wordt er van bij de start gewerkt rond één scenario dat aan het eind van de avond met papier en legoblokjes volledig gevisualiseerd moet zijn. Vervolgens zal de gemeente die gekozen opstelling in de praktijk brengen. Dat zal in eerste instantie met tijdelijke maatregelen gebeuren omdat er na bijvoorbeeld een maand moet kunnen bijgestuurd worden indien nodig. "Heel het verhaal gaat nu niet over het behouden of verwijderen van de huidige proefopstelling. Wel draait het erom het sluipverkeer uit de wijk weg te houden, en vooral via de Irislaan en De Slogan een veilige fietsroute naar school uit te werken," aldus Yuri Alders. (foto Roger Convents)50460