96.000 euro voor sociale arbeidsplaatsen

De gemeente geeft dit jaar 96.000 euro aan organisaties die bezig zijn met werkgelegenheid en werkzoekenden. Het geld moet gebruikt worden voor opleiding en tewerkstellingsinitiatieven. Achteraf wordt bekeken of de middelen ook nuttig en efficiënt zijn besteed. Daarvoor hebben het ECR, Stebo, de Kringwinkel en Industria een resultaatverbintenis ondertekend.
525