Aantal buurtfeesten blijft toenemen

Het reglement voor de toelage bij een straatfeest wordt lichtjes aangepast vanf 2011. Ook organisaties die in hun buurt een beroep kunnen doen op een lokaal (voetbalkantine, buurthuis of schutterslokaal bijvoorbeeld) kunnen voortaan aanspraak maken op dezelfde bijkomende subsidie als wie een tent huurt. Je moet de toelage wel 2 maanden vooraf aanvragen, of 3 maanden als er verkeersmaatregelen nodig zijn. Dit jaar zijn 54 aanvragen ingediend, 51 werden goedgekeurd, het aantal buurtfeesten blijft daarmee jaar na jaar stijgen.6608