Adviesraad toegankelijkheid is boos op De Post

De gemeentelijke adviesraad voor toegankelijkheid en aanpasbaar bouwen is boos op de directie van De Post. Die heeft in januari het postkantoor in Zolder-Centrum gesloten, als alternatief wordt een groot deel van de dienstverlening overgenomen in een zogenaamd postpunt, ondergebracht bij een lokale winkel. Maar daar is de raad niet over te spreken. Ondervoorzitter Felix Aerts: "Het postkantoor was volledig toegankelijk voor rolstoelen met een hellend vlak en een lift en er was een verlaagde balie. Bij het nieuwe postpunt ligt een stoep van 18 cm en is de balie niet aangepast. We hebben al brieven naar alle mogelijke instanties geschreven, we krijgen dan te horen dat ze het zullen bekijken, maar er wordt geen enkel initiatief genomen. Minister van gelijke kansen Van Brempt heeft ons aangeraden bij de ombudsdienst een klacht in te dienen wegens discriminatie. Maar zo'n klacht moet komen van een individueel benadeelde. En dat zal gebeuren." Over dit conflict is wellicht de laatste brief nog niet verstuurd ... via De Post.
348