'Afvalbeleid werkt niet'

'Afvalbeleid werkt niet'

Een 100-tal inwoners woonde dinsdagavond de open dorpsraad van Zolder-Centrum bij. Daarbij werd over een heel aantal agendapunten gedebatteerd en gestemd. Zo kreeg de dorpsraad geen volmacht om te onderhandelen over flitspalen, maar wel over verkeersremmers en actieve politiecontrole op snelheid. Volgens een mobiliteitsrapport zou in sommige straten 60 tot 90 % van de automobilisten de maximale snelheid van 30 km per uur overschrijden. Een meerderheid van de aanwezigen vond dat het nieuwe afvalbeleid leidt tot meer zwerfvuil en sluikstorten en veel minder bezoek aan het recyclagepark. Een meerderheid vraagt aan te dringen op een nieuw bestemmings- of inrichtingsplan voor Woutershof en Domherenhof, en er bestaat ongerustheid over de toekomst van de sporthal en Muze. En ook het stillewegenproject kan in Zolder-Centrum op veel sympathie rekenen. (foto Julien Maebe)11891