Agressie bij het zoeken naar parkeerplaats

Agressie bij het zoeken naar parkeerplaats

Tijdens een rustige multiculturele markt stelde de politie vandaag 29 verkeersinbreuken vast. 13 marktbezoekers negeerden het parkeerverbod in Vunderstraat. 7 bestuurders reden tegen de rijrichting in in de Koeltorenlaan. 3 parkeerden op een fietspad en 4 op een parkeerplaats voor personen met een beperking zonder speciale kaart. Een voetganger die aan een zebrapad overstak werd in gevaar gebracht door een bestuurder die niet stopte. Eén wagen was niet voorzien van een reproductiekentekenplaat. De politie stelt vast dat marktbezoekers alsmaar driester en agressiever tewerk gaan om een parkeerplaats te bemachtigen door het opzij zetten van verkeershekken en signalisatie, rijden via bermen en negeren van bevelen van politie23757