Alle diensten moeten inleveren

Zoals gemeld, wil het gemeentebestuur vanaf 2011 4 % besparen in de werkings- en personeelskosten. Met een personeelsbudget van 16.8 miljoen euro (12,4 miljoen zonder onderwijs) komt dat ongeveer overeen met de kostprijs van 18 voltijdsen. Hoe dat precies moet gebeuren, is nog niet duidelijk. Er zal een extern consultancybureau worden ingeschakeld voor de begeleiding van het personeelsbeheer. De besparingen zullen trouwens niet alleen de algemene gemeentediensten treffen, ook OCMW en politie moeten inleveren. En de gemeente gaat overleggen met het centrale kerkbestuur over een zuiniger beleid.2013