Alle parkeerplaatsen op Muitenberg zijn in orde

Alle parkeerplaatsen op Muitenberg zijn in orde

In de winkelzone Muitenberg zijn nu alle 18 parkeerplaasen voor personen met een beperking aangelegd en voorzien van de nodige signalisatie. In eerste instantie waren het er onvoldoende, daarop had de gemeentelijke adviesraad voor toegankelijkheid (GATAB) aangedrongen om de afspraken na te komen. Dat is nu gebeurd. Ook aan het Jumbowarenhuis dat op 14 juli aan de overkant opent, komen de nodige voorbehouden parkeerplaatsen. (foto Danny Wendelen)


69874