Alle partijen bereiken consensus bij OCMW

Alle partijen bereiken consensus bij OCMW

Het leek vanavond een moeizame OCMW-raad te zijn die twee keer geschorst werd, maar het resultaat was uiteindelijk bijzonder positief. Op de vorige raad had Marc Vanderstraeten (CD&V) een amendement ingediend bij de visienota die in 2013 is opgesteld over de integratie tussen gemeente en OCMW. Dat amendement was uitgesteld tot vandaag om in de fracties te kunnen bespreken. Maar nu kwam de SP.A met een nieuw amendement aandraven. Dus werd de raad een tijd geschorst zodat voorzitter Elke Gijbels (N-VA) het met haar coalitiepartners kon bespreken. Vervolgens kwam zij op haar beurt met enkele toevoegingen op de proppen. En die wilden de andere partijen dan weer bespreken, dus volgde opnieuw een schorsing van een half uur. Maar de uiteindelijke consensus werd door alle partijen unaniem goedgekeurd. Samengevat komt het erop neer dat voor de voorbereiding en bespreking van de integratie gemeente-OCMW ook nog een kerngroep wordt opgericht met 4 leidinggevende ambtenaren samen met burgemeester en OCMW-voorzitter. En die kunnen op hun beurt technische werkgroepen samenstellen voor bepaalde deelaspecten van die samenwerking. Er komt dus een plan van aanpak en de voorbereidingen uit 2013 worden weer opgediept. "Ik hoop dat dit een nieuwe start kan zijn en dat we zowel politici als ambtenaren weer rond de tafel krijgen. De burgemeester en ikzelf moeten daarin het voortouw nemen, als we tegen 2018 niet geslaagd zijn om beide diensten samen te brengen, hebben we gefaald," besluit OCMW-voorzitter Elke Gijbels.23661