Alsmaar minder verkavelingen

Het aantal nieuwe bouwkavels is vorig jaar verder gedaald tot 45. In 2010 waren er dat nog 64 en in 2009 123. 12 van de 45 percelen zijn bovendien binnen gemeentelijke verkavelingen gerealiseerd. De kerkfabriek Sint-Job kreeg een vergunning om een stuk grond in 6 bouwpercelen op te splitsen. Daarnaast was er vorig jaar geen enkele verkaveling waarvoor een nieuwe weg nodig was.11078