Alternatieve ontsluiting in Brussel voorgesteld

Alternatieve ontsluiting in Brussel voorgesteld

Delegaties van de gemeentebesturen van Heusden-Zolder en Lummen zijn vandaag samen met afgevaardigden van de werkgeversorganisaties en de Vlaamse volksvertegenwoordigers Sonja Claes (CD&V) en Grete Remen (N-VA) naar Brussel getrokken om daar hun standpunt rond de ontsluiting van de kolenhaven te verdedigen. Zoals bekend hebben beide gemeentebesturen samen met de werkgevers begin december een compromis bereikt voor die ontsluiting. Daarin pleiten ze voor een brug over het kanaal tussen de kolenhaven en de E 314. Zo zouden de woonkernen gespaard blijven van verkeersoverlast.

Ondertussen is het openbaar onderzoek naar de uitbreiding van de kolenhaven afgesloten en moet de Vlaamse overheid zich over de vele bezwaarschriften buigen. Vandaag hebben de gemeenten hun voorstellen voorgelegd aan kabinetsmedewerkers van de ministers Weyts en Schauvliege. Die zullen ze meenemen naar hun respectievelijke ministers, maar op een concreet antwoord zal het natuurlijk nog even wachten zijn. De Vlaamse regering heeft in principe immers 180 dagen de tijd om de bezwaarschriften te behandelen.
38747