Andere procedures voor straatnamen en buurtfeesten

Andere procedures voor straatnamen en buurtfeesten

Op de agenda van de gemeenteraad van volgende week donderdag om  19 uur staan 17 punten voor de openbare zitting. Het gaat om veel cijfermateriaal zoals de rekeningen van de kerkfabrieken en het jaarverslag en de afrekening van Buurtzaken 2015. De raad krijgt ook de afschaffing van de straatnamencommissie voorgeschoteld, er zou in de toekomst een nieuwe procedure gehanteerd worden waarbij ook de bevolking inspraak krijgt. En als de raad het licht op groen zet, dan wordt de aanvraag voor financiële steun bij straatfeesten ook eenvoudiger.25029