ANPR-camera's tegen vrachtwagens in Westlaan

ANPR-camera's tegen vrachtwagens in Westlaan

Er komen twee ANPR-camera's om het verkeer in de Westlaan te controleren en te voorkomen dat er nog vrachtwagens doorrijden. Dat heeft burgemeester Mario Borremans vanavond bekendgemaakt op de algemene dorpsraad in Viversel. Zoals bekend heeft het gemeentebestuur eerst geprobeerd met een hoogteportiek het vrachtverkeer te weren. Maar dagelijks werd de slagboom stukgereden zodat na amper twee weken het project werd afgevoerd. Volgend jaar komen er twee verbodsborden - 'uitgezonderd vergunningshouders' - en dus 2 ANPR-camera's die al het verkeer controleren, fotograferen en ook kunnen filmen. Zo zullen overtreders meteen tegen de lamp lopen. Het zijn geen snelheidscamera's maar één camera op de Westlaan wordt ook aangesloten op het netwerk van de federale politie.

Fietspaden

Verkeersveiligheid en milieu waren trouwens de drode draden doorheen de vergadering. Zo is er ook een tweerichtingsfietspad van 3 meter breed gepland op de Terlaemenlaan tussen de carpoolparking en parking 69. Dat moet er mee voor zorgen dat de zichtbaarheid en de veiligheid omgeving Terlamenlaan, Westlaan, Snelwegstraat, afrit E314 verbeteren. In 2020 zou Wegen en Verkeer de werken aanbesteden en snel laten uitvoeren. De gemeente voorziet ook in de periode 2021-2022 de missing link van het fietspad tussen het zwembad en de kerk van Viversel aan te leggen. Hoe dat er zal uitzien, hangt af van de maximale snelheid, of die op 70 blijft of naar 50 wordt teruggebracht. 

Wachten op de brug

De nieuwe kanaalbrug in de Westlaan zal nog even op zich laten wachten. Dat heeft te maken met de vertraging van de verhoging van de snelwegbrug - normaal gedaan eind 2020 - enerzijds en anderzijds met de werken aan de brug van Genenbos, normaal tot maart 2021. Wellicht kan pas daarna de nieuwe brug in de Westlaan voorbereid en geplaatst worden. Omdat buurtbewoners ongerust zijn over extra geluidsoverlast nu de snelweg op 2 x 3 rijstroken is gebracht, komt er in maart volgend jaar een nieuwe geluidsstudie.

Geurhinder blijft

Een hot item blijft de geurhinder door asfaltbedrijf APL. Burgemeester Borremans gaf een overzicht van de meldingen: 2017: 413 in 78 dagen, 2018 158 in 58 dagen en dit jaar 151 in 57 dagen, waarvan de laatste vorige week. De milieuinspectie krijgt die doorgespeeld maar stelt na metingen vast dat de voorwaarden niet worden overtreden. Het bedrijfs plaatst in de winterstop 2021-2022 een nieuwe installatie, nadien komt er een geuronderzoek in de buurt. De burgemeester riep wel op klacht te blijven melden. Overigens zal de VITO na een vorige luchtmeting in 2018, een jaar lang nieuwe metingen komen doen in Viversel, maar dat zal ook pas gebeuren na de installatie van de nieuwe machines bij APL. De dorpsraad vroeg wel om het aantal meetpunten meer te verspreiden.

Er waren ook vragen bij de plannen voor een nieuwe windmolen bij Puratos. De vergunningsprocedure loopt en tegen februari zal de Vlaamse minister van omgeving daarover een beslissing nemen. De burgemeester beloofde tenslotte ook nog dat zo snel mogelijk het waterbekken aan het Kerkplein zal proper gemaakt worden, want er staat nu teveel groen.

50053