Aquafin pakt wateroverlast aan

Aquafin pakt wateroverlast aan

Op de hoek Kruisvijverstraat - Voortstraat zijn grote werkzaamheden aan de gang. Aquafin is daar gestart met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de bouw van een pompstation, persleiding, bergbezinkingsbergen en bufferbekken voor regenwater. De werkzaamheden brengen uiteraard stof- en verkeershinder voor de buurt mee, maar moeten toekomstige problemen met de waterafvoer voorkomen.35414